בוררות

בוררות היא שיטה אלטרנטיבית בה הצדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור, כחלק משיקולי דרכי הפעולה האפשריות, המשרד שוקל וממליץ במידת האפשר על יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות על מנת לחסוך ללקוחותיו הוצאות ולהימנע מפגיעה באינטרסים העסקיים העלולה להיגרם עקב ניהול הליך ארוך ומתוקשר בבית המשפט.

הבורר מחויב להיות אובייקטיבי ולהכריע בסכסוך שלפניו ולפסוק ללא משוא פנים. כמו כן, הבורר רשאי לקבל את עמדתו של צד אחד במלואה, לחייב במלוא סכום התביעה או לדחות את התביעה מכל וכל, ובמובן זה דומה הבורר לשופט.

בשונה מהליך הגישור שכל כולו וולונטרי, ומותנה ברצונם של הצדדים, ישנם מקרים רבים בהם נאכפת הבוררות על צד שאינו חפץ בכך, מכוח חוזה שחתם עליו בעבר, עם זאת, לעומת התדיינות בבית המשפט,  ניתן לומר כי לצדדים שליטה רבה יותר בבחירת האדם המכריע בסכסוך בכך שהם יכולים לבחור בעצמם את הבורר, מה שאינו אפשרי בהגשת תובענה לבית המשפט, שם נקבע שופט לדיון בתיק מסוים על ידי מזכירות בית המשפט.

 

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת פרטים נוספים