ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לקבוע מפורשות את זהות האדם אשר יהיה מוסמך מטעמו לקבל החלטות בשמו ולטפל בענייניו הרפואיים ו/או הכלכליים ביום בו הוא לא יהיה כשיר להחליט ולטפל בהם בעצמו, כמו כן, רשאי הוא לקבוע איך יתנהלו חייו בתצורת החיים החדשה שנכפתה עליו שעה שכושר השיפוט שלו ויכולתו לקבל החלטות נפגעו.

מדוע כל אדם צריך ייפוי כח מתמשך?

כל אדם אמון על חייו ועל כלל החלטותיו במהלך חייו הבוגרים, החלטות אלו, לעיתים, באות לידי ביטוי גם בעניינים הנוגעים לרצונו ביום מותו על ידי עריכת צוואה אשר מסדירה את ענייניו רכושו ודרכי חלוקתו לאחר מותו.
ישנם מקרים רבים בהם בריאותו של אדם מידרדרת במהירות ובפתאומיות מבלי שניתן היה לצפות זאת. במקרים אלה, מאבד החולה את היכולת לקבל החלטות ביחס לגופו ולדרכי הטיפול בו, הידרדרות פתאומית בבריאותו של אדם יכולה להיות עקב מחלה, תאונת דרכים, תאונת עבודה, תאונת ספורט ולעיתים גם בשל הגעה לגיל מופלג – הגיל השלישי.

תכנון מוקדם מאפשר לצמצם את חוסר הוודאות ולמנוע מחלוקות ודילמות קשות בין בני משפחה, בכל הקשור לטיפול הרפואי שיינתן לאדם אם זה איבד את יכולתו להחליט בעצמו לגבי גופו וכן בכל הקשור לענייני רכושו.

באוקטובר 2016, נכנס לתוקפו תיקון 18 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, תיקון זה הינו פורץ דרך בכל הקשור לזכותו של אדם למנות לעצמו "אפוטרופוס" לגופו ולרכושו כאשר הוא צלול והחלטתו מדעת, מינוי אשר יכנס לתוקפו במצב אשר מוגדר מראש, לדוגמה: איבוד הכרה מכל סיבה , מוות מוחי, דמנציה, אלצהיימר, אירוע מוחי וכיו"ב.

בעבר על מנת למנות אפוטרופוס בבית משפט נדרש היה בהליך משפטי מסורבל, במסירת דיווח מידי שנה לאפוטרופוס הכללי.

מינויו של אדם באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך שונה בתכלית ממינויו של אפוטרופוס על ידי בית המשפט שהינו תהליך מסורבל המחייב דיווח שנתי לאפוטרופוס הכללי, זאת בעוד במסגרת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, רשאי אדם לקבוע אדם ספציפי אשר ינהל את ענייניו הרפואיים ו/או הרכושיים, כל זאת על פי רצונו כפי שנקבע מראש בייפוי הכוח, כך שרק בעת כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רשאי מיופה הכוח להיכנס בנעלי הממנה.

האדם הממנה, ברוב המקרים יבחר במיופה כוח עליו הוא סומך ובו הוא בוטח, בין אם בן משפחה קרוב או אדם בעל מומחיות ספציפית עורך דין, רופא, רו"ח וכיו"ב.

משרדנו סבור כי לכל אדם חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך, בכל גיל ומתוך ראיה מפוכחת שהמציאות בה אנו חיים עשויה להשתנות ללא הכר ללא הודעה מוקדמת, עריכת ייפוי כוח מתמשך תביא בהכרח להגשמת רצונו של האדם כפי שקבע מראש, זאת בקשר לזהותו של מיופה הכוח אשר ידאג לענייניו ויגשים את רצונותיו בהתאם להוראותיו שניתנו מראש, זאת בשונה תכליתית מאדם אשר נזקק למינוי אפוטרופוס וזה ימונה שלא על דעתו ויחליט עבורו באופן עצמאי.