מיסי יבוא

בתחום מיסי היבוא (מכס, מס קניה, בלו) ותהליכי סחר חוץ, מלווה המשרד את לקוחותיו בהיבט האזרחי והפלילי בכל הקשור לשיעורי המיסים, הישבון, פטורים והחזרים, המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ וסיוע בכל הקשור ליבוא טובין לרבות יבוא אישי.

המשרד מעניק ייעוץ בתחום מס הבלו לחברות הדלק ולגופים זכאים לפטור או החזר, כמו כן סיוע ביישום הוראות חוק הנפט והסדר הסולר, המשרד עוסק ומעניק שירות שוטף בנושאים הבאים:

  • סיוע בתהליכי יבוא ויצוא במכס.
  • ייצוג וליווי משפטי במקרים של תפיסת טובין והחרמתם.
  • ייצוג וליווי משפטי בהליכי ערעור על גירעונות והגשת תביעות לבתי המשפט השונים.
  • ייעוץ וליווי משפטי בקביעת שיעורי המס לרבות קביעת ערך הטובין לצרכי מכס.

מכס הוא מס עקיף המוטל על יבוא טובין למדינת ישראל, בין אם בדרך של יבוא אישי ובין אם בדרך של יבוא מסחרי, ישנן הוראות שונות הנוגעות ליבוא אישי של טובין המגיע עם נוסע ששב לישראל, הוראות אלו מבדילות בין מעבר יבשתי לבין מעבר גבול אווירי / ימי כאשר בכל אחד מן המקרים ניתן פטור שונה כאשר בכולם קיימת חובת הצהרה על חריגה מן הפטור (מסלול ירוק / אדום).

עבירות בפקודת המכס

עבירה על פקודת המכס שנעברה ללא כוונת להתחמק מתשלום המס היא עבירה פלילית והענישה בגינה עשויה להיות מאסר בפועל של עד 6 חודשים או קנס כספי, בביצוע עבירה עם כוונה להתחמק מתשלום המס הענישה עשויה להיות מאסר בפועל לזמן ממושך כאשר במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון עשוי להגיע עד 10 שנות מאסר בפועל.

בנוסף להוראות בדבר יבוא טובין קיימות הוראות הנוגעות להוצאה או הכנסה של כספים מישראל דרך מעברי הגבול השונים, הוראות אלו קובעות חובת דיווח על הוצאה או הכנסה של כספים בסכום העולה על הסכום הפטור מדיווח, כיום ניתן להוציא או להכניס לישראל כסף מזומן או שיקים ללא הצורך בדיווח בסכומים הבאים: מעבר גבול אווירי או ימי עד 50,000 ₪ , מעבר גבול יבשתי (מלבד מעבר אלנבי) עד 12,000 ₪, ובמעבר הגבול אלנבי עד 2000 דינר ירדני (כ-10,000 ₪ )

אי דיווח על הוצאת או הכנסת כספים לישראל בסכומים העולים על סכומים אלו מהווה עבירה וניתן להחרים את כל הסכום באופן מיידי, עובדי המכס במעברי הגבול אמונים על אכיפת הוראות אלו.

אי דיווח על הוצאה או הכנסה של כספים לישראל עשוי לגרור ענישה אזרחית מנהלית או פלילית

ייעוץ משפטי מקצועי בשלבים המוקדמים של ההליך עשוי בהכרח לשנות את התמונה, בין אם באופן של סיום ההליך ללא אישום פלילי על ידי ניהול הליך מנהלי והטלת עיצום כספי ללא רישום פלילי או עונשי מאסר או לחילופין הפחתת סעיפי האישום.