דיני חברות

למשרד עו"ד איש-שלום ניסיון והבנה של המציאות העסקית שבה פועלת חברה בישראל, בין אם היא חברת יחיד, חברה משפחתית או חברה ציבורית. המשרד מעניק ייעוץ משפטי ללקוחות ישראלים בפעולותיהם היומיומיות בתחום דיני החברות והתאגידים. בכלל זה, משרדנו מייצג חברות, בעלי מניות, מנהלים ודירקטורים ומייעץ להם בכל הקשור לאחריות נושאי משרה בענייני משטר תאגידי ויחסים בין בעלי מניות.

עו"ד איש-שלום הינו בעל השכלה בתחום ביקורת הפנים (CIA) וכן תואר שני (LL.M) במשפטים (משפט מסחרי) מאוניברסיטת בר אילן

במסגרת הליווי המשפטי לחברות ולתאגידים, המשרד מטפל גם בהיבטים השונים של עסקאות הדורשות אישורים מיוחדים, עסקאות עם בעלי עניין, ייעוץ לנושאי משרה ולאורגנים של החברה (כגון הדירקטוריון ההנהלה ובעלי מניות, ישיבות ודיווחים הנדרשים לרשויות ועוד).

השירותים המשפטיים שמעניק המשרד בתחום דיני החברות והתאגידים כוללים בין היתר:

  • ייעוץ וליווי משפטי בהקמת חברות ותאגידים לרבות שותפויות ועמותות.
  • ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לרכישת חברות, רכישת מניות, רכישת פעילויות של חברות, ועסקאות בין בעלי מניות.
  • ייעוץ וליווי משפטי במילוי דרישות הדיווח לרשם החברות.

 

משרדנו סבור כי שמירה על המשך פעילותה של החברה גם במהלך התדיינות בבית המשפט מול צדדים שלישיים חשוב מאוד, כך גם בסכסוכים בין בעלי שליטה בחברה שהגיעו למבוי סתום ומבקשים לממש זכותם.

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת פרטים נוספים