חשבוניות מס פיקטיביות – איך נזהרים

תופעת חשבוניות המס הפיקטיביות - שהוצאו שלא כדין, עבור שירות או מכירה שנעשו למראית עין - היא מכת מדינה. אם הגיעה לידיכם חשבונית מס פיקטיבית, אפילו בתום לב מצידכם – זה עלול לעלות לכם ביוקר. הרבה עוסקים וחברות תמימות מקבלים חשבוניות מס פיקטיביות, מבלי לדעת זאת, ויש לכך השלכות מרחיקות לכת: החל מפסילת ספרי חשבוניות, סנקציות כלכליות (החזר כספי המס שנוכו שלא כדין ולעיתים אף בכפל מס) ועד להליכים פליליים ומאסר.